انواع جعبه تبلیغاتی

انواع جعبه تبلیغاتی

انواع جعبه تبلیغاتی

اهمیت در ظاهر بسته بندی محصولات به حدی است که می توان گفت همگان به این موضوع واقف هستند. یک طراحی متناسب با محصول، می تواند نقش یک روش تبلیغاتی گران را بازی کند و حتی اگر به درستی اصول و قواعد آن پیاده شود و طراحی آن خلاقیت به خرج داده شود، حتی میتواند از آن بهتر عمل کند. هر چه بسته بندی شیک تر باشد، نه تنها نظر مخاطب را به سرعت در میان کالاهای دیگر به خود جلب می کند، بلکه به آن ها نشان می دهد که خود شرکت ارائه دهنده محصولات، به میزان برای خود احترام و اهمیت قائل است. 

تولید جعبه های تبلغیاتی در انواع مختلفی صورت می پذیرد. می توان برای نشان دادن تنوع آن ها از این نوع جعبه ها نام برد : 

  • جعبه لمینتی
  • جعبه مقوایی
  • جعبه تلقی
  • جعبه سخت
  • جعبه مسترپک

و نمونه های دیگری که می توانید بر اساس نیاز و سلیقه خود، آن را با ایده گستر در میان گذاشته، تا ما دست به تولید آن بر اساس بهترین جنس تولیدی با زیباترین طراحی ها بزنیم. 

آخرین نمونه کارهای انواع جعبه تبلیغاتی

تلگرام ایده گستر