طراحی بنر

طراحی بنر

باید گفت طراحی بنر تنها برای تبلیغات صورت نمیگیرد، بلکه شرکت های بزرگ آن را روشی برای قدم برداشتن به سمت برند سازی و تثبیت نام خود در اذهان مردم می بینند. یکی از مهمترین مواردی که در طراحی بنر حرفه ای و تبلیغ بنری از اهمیت بالایی برخوردار هست قرار دادن لوگو در طراحی بنر حرفه ای  میباشد زیرا لوگو هویت سازمان- شرکت و یا سایت شماست که بکار بردن آن در بنر باعث میشود که به شناخته شدن شما کمک شایانی بکند پس حتما  لوگو را در بنر به گونه ای استفاده کنید تا کاملا نگاه مخاطب را خیره به خود کند. اجزای اصلی بنرها معمولاً متن اصلی پیام تبلیغاتی و حداکثر یک یا دو تصویرکه به تناسب پیام انتخاب می شود و نیز رنگ های اصلی داخل بنر که باید حتی الامکان از بین رنگ های اصلی آرم یا لوگو انتخاب شود.

اصلی ترین نکته در طراحی هر بنر تبلیغاتی توجه عمده و محوری به پیام اصلی تبلیغ و رساندن پیام تبلیغاتی با استفاده از حروف، رنگ و تصاویر است. هر بنر تبلیغاتی باید پیام اصلی تبلیغ را برساند. استفاده از رنگ و فونت اصلی هر شرکت از اصول دیگر طراحی اکثر بنرهای تبلیغاتی است؛ مگر در موارد استثنا که پیام تبلیغاتی با توجه به نوع محصول یا خدمات طراحی می شود. ایجاد جاذبه خاص در طراحی هر بنر تبلیغاتی از ملزومات کار است. مانند ایجاد یک جلوه خاص یا ایجاد یک حرکت در نوع ارائه پیام که موجب جلب توجه بیشتر شود از اصول دیگر طراحی بنرها است. توجه به رنگ زمینه سایر سایت ها درانتخاب رنگ زمینه از نظر تفکیک و تمایز و ایجاد برجستگی مؤثر است و نیز استفاده از روانشناسی رنگ ها در جلب نظر و توجه مخاطب مؤثر و حائز اهمیت فوق العاده است.

آخرین نمونه کارهای طراحی بنر

تلگرام ایده گستر