طراحی دفترچه یادداشت سیمی

طراحی دفترچه یادداشت سیمی

دفترچه یادداشت ها یکی از روش های پرکاربرد تبلغیاتی هستند که به صورت هدیه تبلیغاتی از طریق شرکت ها و ارگان ها و کارخانجات به مخاطب داده می شوند. وقتی که شرکت های زیادی در این رقابت شرکت میکنند، بدیهی است که آن شرکتی جلوتر از همه قرار گرفته و در رقابت از دیگران پیشی میگیرد که دفترچه های تبلیغاتی آن از طراحی و کیفیت بهتری برخوردار باشد . اینجاست که مقوله طراحی دفترچه یادداشت سیمی اهمیت خود را نشان می دهد. 

دفترچه یادداشت سیمی این قابلیت را نسبت به مدل های چسبی دارند که می شود صفحات آن را کم و اضافه کرد و یا در کنار هم قرار دارد. از این رو کسانی که خواهان کیفیت بالاتر و تبلیغ تاثیرگذارتری هستند انتخابشان دفترچه یادداشت سیمی است. طراحی دفترچه یادداشت هم با هزینه کم امکان پذیر است و هم با هزینه بیشتر، و این امربسته به نیازتان است، که میخواهید از چه جنس کاغذ هایی و چه مقدار طراحی بر روی جلو صفحات و ... استفاده کنید. حتما قبل از سفارش این موارد را در ذهن خود مرور کینید تا بهترین تصمیم را بر اساس هزینه ای که می خواهید بکنید بگیرید. 

زمانی بیشترین بازده را می توان از تبلیغ بر اساس دفترچه یادداشت سیمی گرفت که که مراحل مختلف تولید آن، از نحوه کار با ماشین آن ابعاد کاغذ ها و صحافی و طراحی در راستای هم باشند، به بیانی دیگر ، تیم های مختلف در تولید دفترچه یادداشت باید با یکدیگر در ارتباط باشند. ایده گستر متشکل از همین تیم های متخصص و مجرب است که در هر مرحله با یکدیگر در ارتباطند تا در بالاتری هماهنگی و تناسب طرح های مورد نظر خود را ارائه دهند. با سپردن طراحی دفترچه یادداشت های خود به ما، تفاوت را احساس کنید و منحصر به فرد باشید، نه شرکتی مابین بقیه شرکت ها.

طراحی دفترچه یادداشت سیمیآخرین نمونه کارهای طراحی دفترچه یادداشت سیمی

تلگرام ایده گستر