چاپ تراکت

چاپ تراکت ایده گستر

چاپ تراکت به منظور جذب مخاطب در مکان های پر رفت و آمد صورت میگیرد. به این منظور باید چاپ تراکت و طراحی آن به گونه ای باشد که نظر یک مخاطب را سریعا به خود جلب کند، چون اگر از پس این کار بر نیاید سریعا پرت خواهد شد! یا برای امور دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و نه یک روش تبلیغاتی. مثلا برخی تراکت ها را مشاهده میکنیم که با چاپ سایه و سفید و طراحی ها غیر حرفه ای سعی در جذب مخاطب دارند، خب بدیهی است که این گونه تبلیغات نه تنها تاثیر مثبت نگذاشته بلکه از نامطلع بودن یک شرکت از تاثیر عظیم تبلیغات و تاثیرات منفی آن اگر درست رعایت نشود خبر ندارند. 

تراکت ها می توانند تا شده و به صورت یک نامه، در پاکت قرار بگیرند. تراکت ها اغلب عمر کوتاهی دارند، به همین دلیل در چاپ تراکت سعی می شود که از کاغذهای سنگین استفاده شود، البته شرکت هایی که چاپ شیک تر و باکلاس تری می خواهد و کمی دوام عمر برایشان مهم است، از کاغذ های ضخیم تر استفاده می کنند. تراکت ها می توانند برای تبلیغ یک رویداد در آینده نزدیک، شبیه کنسرت ها و گردهمایی ها، انتقال پیام های اجتماعی و سیاسی ، و تبلیغ استخدامی برای شرکت ها به کار می روند. چاپ تراکت در سایز های مختلفی صورت میگیرد ، برخی از این سایز ها شامل A4 , 5 , DL و A6 می شود. 

آخرین نمونه کارهای چاپ تراکت

تلگرام ایده گستر