کارت ویزیت گلاسه

کارت ویزیت گلاسه

کارت ویزیت گلاسه

کارت ویزیت گلاسه، مرسوم ترین جنس برای چاپ کارت ویزیت است. اغلب کارت ویزیت گلاسه را به صورت انبوه سفارش میدهند تا هزینه آن مناسب و مقرون به صرفه در آید. در چاپ کارت ویزیت گلاسه، از کاغذ گلاسه 300 گرمی استفاده می شود .  از مزیت های کارت ویزیت گلاسه امکان چسباندن روکش برای بالا بردن دوام و ماندگاری و جلوگیری از خش خوردگی میباشد. این پوشش ها می تواند از لیمینیت و سلفون باشد. 

در چاپ کارت ویزیت گلاسه با پوشش سلفون ، پس از چاپ طرح مورد نظر، بر روی مقوای گلاسه از سلفون حراتی استفاده می کنند. این سلفون باعث شده تا عمر ماندگاری کارت بالا رفته و دیر تر پاره شود. پوشش کارت ویزیت با سلفون در دو حالت مات و براق صورت می گیرد که هم به صورت تک رو و هم به صورت دو رو قابل اجراست.

مراحل چاپ کارت ویزیت گلاسه با پوشش لمینیت هم نیز شبیه به پوشش سلفون است، با این تفاوت که پس از پایان چاپ کارت، آن را لمینیت کرده و دوام و ماندگاری کارت را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. همانند سلفون، چاپ کارت ویزیت گلاسه با پوشش لمینیت هم می تواند به صورت براق و مات صورت گیرد و هم تک رو و هم دو رو قابل اجراست.

آخرین نمونه کارهای کارت ویزیت گلاسه

تلگرام ایده گستر