چاپ ست اداری

امتیاز:

نوع
سایز کاتالوگ
یک رو یا دو رو
جنس کاغذ مصرفی
تعداد رنگ
تیراژ

چاپ ست اداری

لیست قیمت چاپ ست اداری تا تاریخ 18 آذر 1402
نوع محصولجنس کاغذیک رو دو روی سلفوننوع چاپچسب درب پاکتقالب اختصاصیتعداد رنگتیراژقیمت امروز
ست پاکت نامه + سربرگ A۴تحریر ۸۰ گرمیک رویک رودارددارد۱۵۰۰۳,۲۰۸,۰۰۰
ست سربرگ A۴ + سربرگ A۵ + پاکت نامهتحریر ۸۰ گرمیک رویک رودارددارد۱۵۰۰۵,۴۴۳,۰۰۰
ست سربرگ A۴ + سربرگ A۵ + پاکت A۵تحریر ۸۰ گرمیک رویک رودارددارد۱۵۰۰۵,۰۶۲,۰۰۰
ست سربرگ A۴ + سربرگ A۵ + پاکت A۴تحریر ۸۰ گرمیک رویک رودارددارد۱۵۰۰۵,۰۹۶,۰۰۰
ست پاکت A۴ + پاکت نامه + پاکت A۵تحریر ۸۰ گرمیک رویک رودارددارد۱۵۰۰۸,۹۰۳,۰۰۰
ست پاکت A۴ + پاکت نامه + سربرگ A۴تحریر ۸۰ گرمیک رویک رودارددارد۱۵۰۰۷,۱۰۹,۰۰۰

چاپ ست اداری

چاپ ست اداریمشاور آنلاین
0