چاپ فولدر

چاپ فولدر ایده گستر

فولدر یا پوشه تبلیغات جهت نگهداری و حفظ اوراق تبلیغاتی شرکت، یعنی بروشور و کاتالوگ ها استفاده میشوند .از جمله اوراق دیگری که میتوان در داخل فولدر قرار داد میتوان به سربرگ و تراکت و کارت ویزیت و سی دی معرفی شرکت اشاره کرد .فولدر ها در سایز و جنس و چند رنگ بودن کار باهم تفاوت دارند .  پوشه مي تواند در هر اندازه باشد اما کاربردي ترين اندازه براي آن سايز A4 و A3 مي باشد.   هر چند پوشه ها در سایزهای A5 و … هم کاربرد دارند .بطور مثال اگر پوشه سايز A3 باشد زماني ۲لتي يا ۲بخشي مي شود که از وسط داراي يک عدد خط تا  باشد، با اين خط تا پوشه به۲ لت مساوي تقسيم مي شود که مابين پوشه مي توانند سربرگ A4 و يا هر اوراق اداري ديگر قرار دهند.

جنس کاغذ فولدرها بصورت گلاسه ۲۵۰ یا ۳۰۰ گرمی و ایندلبرد ۲۵۰ یا ۳۰۰ یا ۳۵۰ گرمی کاربرد دارند ولی میتوان کاغذهای خاصتر هم در ساخت آنها استفاده کرد .چاپ فولدر تبلیغاتی به این صورت انجام می شود که پس از طراحی فولدر و طراحی قالب فولدر کار برای تهیه زینک به لیتوگرافی فرستاده میشود و پس از آن نسبت به کاغذ مورد استفاده در ساخت فولدر به چاپ خانه مربوطه ارسال میشود و کاره چاپ آن با نظارت طراح و مشتری انجام میپذیرد .

گفتنی است که چاپ فولدر ها می تواند به صورت یکرو و دورو انجام میپذیرد. در هر مرحله از چاپ فولدر طرح چاپی باید در چاپخانه از لحاظ رنگ و سایز مشاهده و مورد نظارت قرار گیرد  .پس از چاپ طرح مربوط به قالب فولدر که از قبل تهیه شده و یک نمونه از کاغذ چاپ شده به قالب ساز داده میشود تا قالب مورد نظر را بسازد .پس از ساخت قالب به وسیله دستگاه لترپرس یا دایکات طرح مورد نظر برش خورده و در مرحله آخر اگر فولدر نیاز به چسب داشت به صحافی رفته و ساخته فولدر کامل و به مشتری تحویل داده میشود.

آخرین نمونه کارهای چاپ فولدر

تلگرام ایده گستر