سربرگ ایده گستر

اگر تا بحال کارآیی و هدف سربرگ را نشنیده اید، باید بگوییم که سربرگ ها برگه های A4 هستند که علائم بصری و نوشته هایی مثل نام سازمان،آدرس،لوگو و ... بر روی آن درج می شوند.  از سربرگ بیشتر برای انجام نامه نگاری اداره ها و موسسه ها و اشخاص حقیقی استفاده می شود. بیشتر در سربرگ ها تاریخ، شماره پیوست نشانی و تلفن قید می شود البته لوگو شرکت یا آرم شرکت نیز در بالای سربرگ وجود داشته است. برای توضیح چرایی چاپ سربرگ ابتدا باید با ست اداری آشنا شویم : 

ست اداری به مجموعه ای از ابزار های هماهنگ در طراحی و رنگ بندی گفته میشود که در سازمان ه و شرکت ها برای امور اداری و پرسنلی مورد استفاده قرار میگیرند. از آن جا که این لوازم معرف روحیه و فرنگ شرکت شماست، باید توجه فراوانی به زبایی و تناسب آن ها شود. طراحی ست اداری به انسجام سازمان و شناخته شدن بیشتر شما کمک بسیاری میکند. هر یک از این ابزار های طراحی سربرگ اداری کاربرد های متفاوتی دارند اما در طراحی ست اداری باید از یک الگو استفاده شود. طراحی ست اداری بخش های متعددی را شامل میشود که در ادامه هر قسمت را توضیح خواهیم داد. این بخش ها شامل ست اوراق اداری ، ست ابزار اداری ، ست مدیریتی میشوند. با تعاریف صورت گرفته میبینیم که ست اداری معرف هویت برند شما خواهد بود و باید در طراحی و انتخاب آن اصول و استاندارهایی را در نظر بگیرید که با هدف شرکت همخوانی دارد. 

حال سربرگ ، یکی از این لوازم ست های اداری به شمار میرود. در طراحی سربرگ شرکت معمولا از کاغذ A4 و کاغذ A5 استفاده می شود.برای معرفی شرکت؛ همچنین ارتباط مؤثر می توانید اطلاعات تماس را در سربرگ درج کنید.در طراحی سربرگ باید توجه داشته باشید که نوع فونت با سایر طراحی ست اداری دیگر نیز یکسان باشد.سربرگ هر چقدر ساده تر باشد می تواند بهتر با مخاطب خود ارتباط برقرار کند.از دیگر نکات در طراحی سربرگ باید به نوع ترکیب رنگ نیز توجه نمود تا با رنگ سازمانی شرکت نیز یکی باشد، فراموش نشود سربرگ جزئی از هویت شرکت شما می باشد و باید به آن توجه ویژه ای داشت.


آخرین نمونه کارهای سربرگ

تلگرام ایده گستر